Είστε εδώ

Λίστα διακηρύξεων

E.g., 29/03/2023
E.g., 29/03/2023

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΒΟΥΡΤΣΕΛΑ ΚΑΙ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Ημερομηνία: 
Τρί, 02/05/2017 - 10:00

Φορέας: Δήμος Λαμιέων Δ/νση Τεχνικών Έργων

Προυπολογισμός: 40.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ

Πληροφορίες: Γραφεία Δ/νσης τεχνικών έργων, Κραββαρίτου 3, Λαμία, τηλέφωνο 22310-20424, φαξ 22310-22465

ΑΔΑ: 7Μ1ΖΩΛΚ-Λ1Σ

ΑΔΑΜ: 17PROC006048551 2017-04-10

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Ημερομηνία: 
Τρί, 25/04/2017 - 10:00

Φορέας: Δήμος Λαμιέων Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Προυπολογισμός: 21.049,00 ευρώ με το ΦΠΑ

Πληροφορίες: Γραφεία Δ/νσης τεχνικών έργων, Κραββαρίτου 3, Λαμία, τηλέφωνο 22310-20424, φαξ 22310-22465

ΑΔΑ: 61Θ4ΩΛΚ-Ο8Ε

ΑΔΑΜ: 17PROC006051572 2017-04-10

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ

Ημερομηνία: 
Πέμ, 11/05/2017 - 10:00

Φορέας: Δήμος Λαμιέων Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Προυπολογισμός: 300.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ

Πληροφορίες: Γραφείο Δ/νσης Τεχνικών Έργων, τηλέφωνο: 22310-20424, fax 22310-22465

ΑΔΑ: ΩΛΙΤΩΛΚ-ΜΩΚ

ΑΔΑΜ: 17PROC006045785

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ημερομηνία: 
Πέμ, 25/05/2017 - 10:00

Φορέας: Διεύθυνση τεχνικών έργων Π.Ε. Φθιώτιδας

Προυπολογισμός: 180.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Πληροφορίες: κα Χρυσίντα Σταματοπούλου, τηλέφωνο: 22313-54219, fax 22313-54222

ΑΔΑ: 6ΓΨ67ΛΗ-ΕΣΠ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΦΡΑΝΤΖΟΜΥΛΟΥ

Ημερομηνία: 
Πέμ, 27/04/2017 - 10:00

Φορέας: Δήμος Λαμιέων Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Προυπολογισμός: 69.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Πληροφορίες: Γραφεία Δ/νσης Τεχνικών Έργων, Κραββαριτου 3, Λαμία, τηλέφωνο: 22310-20424

ΑΔΑ: Ω5Υ0ΩΛΚ-4ΧΦ

ΑΔΑΜ: 17PROC006047358

Δημοτική Οδοποιία

Ημερομηνία: 
Τρί, 09/05/2017 - 10:00

Φορέας: Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας/Τεχνική Υπηρεσία

Προυπολογισμός: 314.955,63 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (390.544,98 ευρώ με Φ.Π.Α.)

Πληροφορίες: Άννα Νικολάου, τηλέφωνο 2234350209

Επέκταση λιμένα Γλύφας

Ημερομηνία: 
Τρί, 09/05/2017 - 10:00

Φορέας: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας, Υψηλάντη 4, Λαμία 35131

Προυπολογισμός: 2.000.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πληροφορίες: κ. Κωνσταντίνος Γρίβας τηλέφωνο 2231354231, φαξ 2231354222

Υλοποίηση παρεμβάσεων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην Π.Ε.Ο. Θήβας-Λιβαδειάς-Λαμίας τμήμα :Όρια Νομών Βοιωτίας, Φθιώτιδας-Λαμία

Ημερομηνία: 
Πέμ, 04/05/2017 - 10:00

Φορέας: Διέυθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας, Υψηλάντη 4 Λαμία 35131

Προυπολογισμός: 2.500.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πληροφορίες: κ. Γεώργιος Μούρτζος τηλέφωνο 2231354229, φαξ 2231354222

Παροχή υπηρεσίας χρήσης χωματουργικών μηχανημάτων-φορτηγών με οδηγό-χειριστή

Ημερομηνία: 
Τρί, 11/04/2017 - 15:00

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Προυπολογισμός: 192.255.00 ευρώ με πλέον 46.141,20 ευρώ Φ.Π.Α., συνολική δαπάνη 238.396,20 ευρώ

Πληροφορίες: κ. Θεόδωρος Χαδούλης, τηλ. 2231032950-1

Αρχεία: 

Προμήθεια εξοπλισμού του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ

Ημερομηνία: 
Παρ, 07/04/2017 - 15:00

Φορέας: Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ

Προυπολογισμός: 795.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Ημερομηνία: 14/3/2017-7/4/2017

Πληροφορίες: κ. Ιωάννης Τζανέτος, κα Κατερίνα Νίκα, τηλέφωνο 22620-80821

Σελίδες