Είστε εδώ

Κατασκευή οδού σύνδεσης ΠΑΘΕ-ΠΟΡΘΕΙΟ ΓΛΥΦΑΣ ΤΜ. από Χ.Θ 8+120 έως Χ.Θ. 8+560 και αποκατάσταση κατολίσθησης

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 7 Ιούνιος, 2018 - 12:00

Φορέας: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας/Τμήμα Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων

Προυπολογισμός: 600.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ)

Πληροφορίες: κ. Ζαχαρίας Ευαγγελόπουλος, Λ. Καλυβίων 2 Λαμία, τηλ. 22313-52686-7, φαξ 22313-52685