Είστε εδώ

Μίσθωση (προμήθεια) μηχανιμάτων έργου για υποστηρικτικές εργασίες εντός του ΧΥΤΑ Κ. Ευβοίας

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 16 Ιούλιος, 2018 - 15:00

Φορέας: ΦΟ.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.

Προυπολογισμός: 159.570,00 ευρώ

Πληροφορίες: Π. Δράκου 11 & Πινδάρου, Θήβα, τηλ. 2262027977, 2262089627