Είστε εδώ

Αποκατάσταση ζημιών τμημάτων της επαρχιακής οδού Ξυλικοί-Μενδενίτσα-Αμφίκλεια

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 11 Ιούνιος, 2018 - 15:00

Φορέας: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθ/δας

Προυπολογισμός: 120.000,00 ετρώ (με ΦΠΑ)

Πληροφορίες: κ. Γρίβας Κων/νος τηλ. 22313-54231, φαξ 22313-54222, email: k.grivas.@fthiotida.pste.gov.gr

                       κα Θωμοπούλου Ελένη τηλ. 22313-54237, φαξ 22313-54222, email: e.thomopoulou@fthiotida.pste.gov.gr