Είστε εδώ

Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου περιοχής Μώλου

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 18 Ιούνιος, 2018 - 15:00

Φορέας: Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Συντήρησης Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Φ/δας

Προυπολογισμός: 370.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

Πληροφορίες: Υψηλάντη 4, Λαμία 35131, τηλ. 22313-54237, 22313-54222, email: dte@pste.gov.gr

                       κα Θωμοπούλου Ελένη τηλ. 22313-54237, 22313-54246, φαξ 22313-54222, email: e.thomopoulou@fthiotida.pste.gov.gr

                       κ. Γρίβας Κων/νος τηλ. 22313-54231, φαξ 22313-54222, email: k.grivas@fthiotida.pste.gov.gr