Είστε εδώ

Συντήρηση Π.Ε.Ο. Λαμίας-Μπράλλου τμήμα Λαμία-Μοσχοχώρι

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 5 Ιούλιος, 2018 - 15:00

Φορέας: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. Τμήμα Συντήρησης Συγκοινωνιακών Έργων

Προυπολογισμός: 300.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ)

Πληροφορίες: Υψηλάντη 4 Λαμία 35131, τηλ. 22313-54237 φαξ 22313-54222, email: dte@pste.gov.gr

                        κ. Κων/νος Γρίβας τηλ. 22313-54231 φαξ 22313-54222, email: k.grivas.@fthiotida.pste.gov.gr