Είστε εδώ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ (2Κ/2023) ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι το ΑΣΕΠ εξέδωσε την «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (2Κ/2023) πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα δύο (72) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Επιμελητήριο Ημαθίας, στο Επιμελητήριο Σερρών, στο Επιμελητήριο Ιωαννίνων, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021».

Αναλυτικότερα, για το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα για το Τμήμα μας προκηρύσσονται 2 θέσεις για τους κλάδους ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.

Συνημμένα θα βρείτε το Φ.Ε.Κ. 14/17.07.2023 της δημοσιευμένης προκήρυξης 2Κ/2023 του ΑΣΕΠ.

 

ΦΕΚ_2023_ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΕΠ 00014