Είστε εδώ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΕΓΓΡΑΦΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023

Το Τμήμα μας προκειμένου να συνδράμει στην καταγραφή των ζημιών που προέκυψαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας και σε γειτονικές Περιφερειακές Ενότητες, καλεί όλα τα μέλη του να δηλώσουν τη διαθεσιμότητά τους σύμφωνα με τη συνημμένη αίτηση και να επικαιροποιήσουν τυχόν αλλαγές στα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Αρχεία: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΕΥΑΛ»

Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας

Πρόταση για την αντισεισμική θωράκιση της περιοχής και την ανάκαμψη της οικοδομικής δραστηριότητας

Ε65 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΧΩ

ΤΟΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΕ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ