Είστε εδώ

Πειθαρχικό Συμβούλιο

 

ΜΕΛΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  
Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα 
ΑΙΡΕΤΟΙ    
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΓΚΑΛΗΣΠ-ΜΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣΗ/Υ-Μ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣΜ-ΜΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΣΙΑΚΟΣΑ-Μ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΡΜΟΣΗ-ΜΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΦΙΝΗΣ               Π-Μ
ΕΛΕΝΗ ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΠ-ΜΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ                Η-Μ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣΠ-Μ  
ΟΡΙΣΘΕΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ή Ν.Π.Δ.Δ.   
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΟΤΡΩΤΣΟΥΠ-ΜΑΓΛΑΙΤΣΑ ΛΙΑΝΟΥΠ-Μ
ΖΗΝΟΒΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΠ-ΜΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣΧ-Μ