Είστε εδώ

Μόνιμες Επιτροπές

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ/ΤΑΣ 2014-2016

 1. Μ.Ε. Περιβάλλοντος, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Υδατικών Πόρων, Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας, Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου, με αντικείμενο τη διαμόρφωση περιβαλλοντικής πολιτικής και παρεμβάσεων στα θέματα της περιοχής μας και την ανάδειξη των νέων τεχνολογιών που επιβαρύνουν λιγότερο το περιβάλλον, τις ΑΠΕ, τους υδατικούς πόρους και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

2. Μ.Ε. Πολεοδομίας, Χωροταξίας, Αρχιτεκτωνικών Θεμάτων και Πολιτισμού με έμφαση σε θέματα Γ.Ο.Κ., στη λειτουργία των πολεοδομικών γραφείων, στην παρακολούθηση των σχετικών μελετών (Γ.Π.Σ. ΣΧΟΟΑΠ) που συντελούνται στην Περιφέρειά μας και στην παρακολούθηση των νέων χωροταξικών που εκπονούνται.

3. Μ.Ε. Νέων Μηχανικών, Νέων Ειδικοτήτων, Επαγγελματικών-Ασφαλιστικών-Φορολογικών θεμάτων με αντικείμενο την υποδοχή, την υποστήριξη, την κατάρτιση και την ενημέρωση νέων συναδέλφων, τη διερεύνηση των επαγγελματικών δυνατοτήτων, τη συνδρομή σε προβλήματα συναδέλφων (στρατευμένοι, εγκυμονούσες άνεργοι, νέες ειδικότητες κ.λ.π), την προστασία και την ενημέρωση σε εργασιακά ζητήματα καθώς και την ενημέρωση πάνω σε νέες τεχνολογίες και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για χρήσεις των νέων τεχνολογιών από το Περιφερειακό μας τμήμα σε διάφορες δράσεις του.

4. Μ.Ε. Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας, Παιδείας και Νέων Τεχνολογιών με αρμοδιότητες τη λειτουργία και τη στελέχωση του ΤΣΜΕΔΕ στο τμήμα μας, την παρακολούθηση του νέου νόμου που τέθηκε σε εφαρμογή, τη συνεχή διαμόρφωση πλαισίου και θέσεων επί επαγγελματικών θεμάτων και τη διαμόρφωση απόψεων για τη νέα Διοικητική δομή της περιοχής ευθύνης του Τμήματος σύμφωνα με το Νόμο «Καλλικράτης».

5. Μ.Ε. Περιφερειακών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Εκτέλεσης Έργων-Μελετών (Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) με αρμοδιότητες την παρακολούθηση των εν λόγω προγραμμάτων (Γ’ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ κ.λ.π)., με έμφαση τη διατύπωση θέσεων στα θέματα δημοσίων έργων, μελετών, ΜΗΚΙΕ κ.λ.π. καθώς την παρακολούθηση των μεγάλων έργων που συντελούνται στην Περιφέρειά μας (ΠΑΘΕ, Ε-65, ΣΓΥΤ, Κτηματολόγιο κ.λ.π.) και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών σύνδεσης των μεγάλων έργων με τις τοπικές κοινωνίες. Στο ευαίσθητο θέμα της Οδικής ασφάλειας, θα διατυπωθούν οι απόψεις το Τμήματος για τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης του οδικού δικτύου.

6. Μ.Ε. Προβλημάτων Ν.Βοιωτίας με αντικείμενο την ανάδειξη θέσεων και την επίλυση προβλημάτων του Νομού Βοιωτίας.

7. Μ.Ε. Προβλημάτων Ν.Φωκίδας με αντικείμενο την ανάδειξη θέσεων και την επίλυση προβλημάτων του Νομού Φωκίδας.

8. Μ.Ε. Προβλημάτων Ν.Ευρυτανίας με αντικείμενο την ανάδειξη θέσεων και την επίλυση προβλημάτων του Νομού Ευρυτανίας.