Είστε εδώ

Μ.Ε. Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας, Παιδείας, Νέων Τεχνολογιών, Επαγγελματικών Δικαιομάτων, Νέων Μηχανικών και Νέων Ειδικοτήτων

Επώνυμο

Όνομα

Ειδικότητα

ΑΓΓΕΛΗΣ

ΛΟΥΚΑΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ

ΓΑΖΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΧΗΜΙΚΟΣ

ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ

ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ

ΚΑΠΠΑΣ

ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ

ΚΟΚΚΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ & Η/Υ

ΜΠΕΡΓΕΛΕΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ & Η/Υ

ΠΑΝΑΓΟΣ

ΦΩΤΙΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ

ΣΚΑΡΛΑΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ

Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΣΕΛΙΚΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ