Είστε εδώ

Πράξη τροποποίησης αναρτημένου δασικού χάρτη του συνόλου τοπικών/δημοτικών κοινοτήτων των Δήμων Δελφών και Δωρίδας ήτοι του συνόλου Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας λόγω ενσωμάτωσης διορθώσεων προδήλων σφαλμάτων.