Είστε εδώ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΞΥΝΙΑΔΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 8 Μάιος, 2024 - 15:00

Φορέας: Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Π.Σ.Ε.

Προυπολογισμός: 2.200.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%)

Πληροφορίες: κα Β. Κουτσώνη τηλ. 22313-54226, email: v.koutsoni@pste.gov.gr