Είστε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ & Η/Μ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ»

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 3 Οκτώβριος, 2023 - 10:00