Είστε εδώ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΕΞΑΡΧΟΣ-ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ, ΦΑΣΗ Α΄

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 21 Μάρτιος, 2023 - 15:00

Φορέας: Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Π.Σ.Ε.

Προυπολογισμός: 500.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%)

Πληροφορίες: κα Στρατηγούλα Κοιλάκου τηλ. 22313-54252, φαξ 22313-54222, email: s.koilakou@pste.gov.gr

                        κ. Μιχάλης Βλαχάκης τηλ. 22313-54238, φαξ 22313-54222, email: m.vlaxakis@pste.gov.gr