Είστε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ''ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 22 Φεβρουάριος, 2023 - 10:00