Είστε εδώ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 23 Σεπτέμβριος, 2022 - 15:00

Φορέας: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Σ.Ε.

Προυπολογισμός: 95.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ)

Πληροφορίες: κα Χρυσάνθη Κοντακτσή τηλ. 22313-54228, φαξ 22313-54222, email: x.kontaktsi@pste.gov.gr