Είστε εδώ

Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν.3889/2010 (Α΄182) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 49 του Ν.4685/2020 καλούνται όσα μέλη επιθυμούν να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στο τμήμα τη συνημμένη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να συμμετέχουν στις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) κατά του περιεχομένου των δασικών χαρτών στις Περιφερειακές Ενότητες Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας.

Απαραίτητα προσόντα:

  1. Πενταετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία. 
  2. Μέλος ΤΕΕ με δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικού διαγράμματος. 
  3. Γνώση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών.

Επιπλέον για τη δυνατότητα συμμετοχής πρέπει να μας αποστείλετε συμπληρωμένη τη συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση περί τήρησης των προβλεπόμενων στο άρθρο 7 του Ν.2690/1999.

Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι την Παρασκευή 12/02/2021.

Αίτηση συμμετοχής

Υπέυθυνη Δήλωση συμμετοχής