Είστε εδώ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΛΑΜΙΑΣ

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 21 Νοέμβριος, 2019 - 15:00

Φορέας: Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

Προυπολογισμός: 90.000.00 ευρώ με ΦΠΑ

Πληροφορίες: κα Μίχου Ευαγγελία τηλ. 22313-54242, φαξ 22313-54222, email: e.mihoui@fthiotida.pste.gov.gr