Είστε εδώ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2018

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 28 Αύγουστος, 2019 - 15:00

Φορέας: Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Συντήρησης Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας

Προυπολογισμός: 3.240.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ)

Πληροφορίες: κ. Κάτσινος Α. τηλ. 22313-54249, φαξ 22313-54222, email: a.katsinos@fthiotida.pste.gov.gr, κα Θωμοπούλου Ελένη τηλ. 22313-54237, φαξ 22313-54222, email: e.thomopoulou@fthiotida.pste.gov.gr