Είστε εδώ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Υ. ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Χ.Υ.Τ.Α. ΘΗΒΑΣ, ΙΣΤΙΑΙΑΣ, ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 10 Ιούνιος, 2019 - 15:00

ΦΟΡΕΑΣ: Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.061.990,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Π. Δράκου 11 & Πινδάρου, Θήβα 32200, τηλ. 22620-80821, 22620-27977, φαξ 22620-89627