Είστε εδώ

Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων έργων ΔΕΥΑ Λαμίας

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 11 Δεκέμβριος, 2018 - 13:00

Φορέας: ΔΕΥΑ Λαμίας Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Προυπολογισμός: 495.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

Πληροφορίες: κ. Θεόδωρος Χαδούλης, τηλ. 22310-33850, φαξ 22310-45015