Είστε εδώ

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κτιρίου σκευοφυλακίου Ι.Μ. Αγάθωνος και συμπληρωματικές εργασίες αποπεράτωσης του κτιρίου

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 25 Οκτώβριος, 2018 - 12:00

Φορέας: Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα δομών περιβάλλοντος

Προυπολογισμός: 350.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ)

Πληροφορίες: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας-Δ/νση Τεχνικών Έργων, Λ. Καλυβίων 2, Λαμία 35132, email: dte@pste.gov.gr

                       κα Δήμητρα Γραμματίκα, τηλ. 22313-52695, φαξ 22313-52685, email: grammatika.d@pste.gov.gr