Είστε εδώ

Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8

Το Τ.Ε.Ε., ο Σ.Π.Μ.Ε. και ο Ο.Α.Σ.Π.
σε συνεργασία με το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας & το Τ.Τ. Σ.Π.Μ.Ε. ν. Φωκίδας
διοργανώνουν ημερίδα με θέμα :
«Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8»

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 
Σάββατο, 3 Μάρτιος, 2012 - 09:00
Τόπος Εκδήλωσης: 
Ιτέα, Κυριακοπούλειο - Ηλιοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας (Ηλία Τρίγκα 47)