Είστε εδώ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΟΡΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 27 Φεβρουάριος, 2024 - 15:00

Φορέας: Δ/νση Αναπτυξιακού προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών Δ/νση Τεχνικών Έργωβν Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Π.Σ.Ε.

Προυπολογισμός: 19.200.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Πληροφορίες: κα Ε. Μίχου τηλ. 22313-54242, κ. Ι. Ζωβοίλης τηλ. 22313-54246, κα Β. Κουτσώνη τηλ. 22313-54226, κ. Λ. Συλεούνης τηλ. 22313-54229, φαξ 22313-54222, email: l.syleounis@pste.gov.gr