Είστε εδώ

Καθαρισμός άρση προσχώσεων και αποκατάσταση βλαβών τεχνικών έργων του χειμάρρου Βίστριζας, ανάντι του Σπερχειού ποταμού μέχρι τη θέση Γέφυρα Βίστριζας

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 12 Δεκέμβριος, 2023 - 15:00

Φορέας: Π.Σ.Ε. Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

Προυπολογισμός: 860.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ)

Πληροφορίες: κ. Λάμπρος Συλεούνης τηλ. 22313-54229, email: l.sileounis@pste.gov.gr