Είστε εδώ

ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΕΛ ΛΑΜΙΑΣ

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 14 Ιούνιος, 2023 - 15:00

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Προυπολογισμός: 5.950.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

Πληροφορίες: κ. Θεόδωρος Χαδούλης τηλ. 22310-33850, φαξ 22310-45015, email: info@deyal.gr