Είστε εδώ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣΚΤΙΡΙΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΠΑΛΙΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Κ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ)

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 2 Σεπτέμβριος, 2022 - 10:00

Φορέας: Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Προυπολογισμός: 425.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%)

Πληροφορίες: κ. Σπ. Νάσης τηλ. 22343-50209, φαξ 22340-49872, email: imfo@dimos-amfiklias-elatias.gr