Είστε εδώ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΘΗΛΗΣ

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 12 Μάιος, 2021 - 15:00

Φορέας: Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

Προυπολογισμός: 241.935,48 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

Πληροφορίες: κα Αλεξάνδρα Θειακοδημήτρη τηλ. 22313-54234, φαξ 22313-54222, email: a.theiakodimitri@fthiotida.pste.gov.gr

                         κ. Λάμπρος Συλεούνης τηλ. 22313-54229, φαξ 22313-54222, email: l.sileounis@pste.gov.gr