Είστε εδώ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 23 Φεβρουάριος, 2021 - 15:00

Φορέας: Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Π.Σ.Ε.

Προυπολογισμός: 150.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ)

Πληροφορίες: κα Ε. Μίχου τηλ. 22313-54242, φαξ 22313-54222, email: e.mihou@fthiotida.pste.gov.gr

                         κ. Λάμπρος Συλεούνης τηλ. 22313-54229, φαξ 22313-54222, email: l.syleounis@pste.gov.gr