Είστε εδώ

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 24 Νοέμβριος, 2020 - 10:00

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας Τεχνική Υπηρεσία

Προυπολογισμός: 59.800,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Πληροφορίες: κ. Χαδούλης Θεόδωρος τηλ. 22310-33850, φαξ 22310-45015