Είστε εδώ

Έργο ύδρευσης περιοχής Καμυλόβρυσης

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 6 Αύγουστος, 2020 - 10:00

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας Τεχνική Υπηρεσία

Προυπολογισμός: 55.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Πληροφορίες: κ. Θεόδωρος Χαδούλης τηλ. 22310-33850, φαξ 22310-45015