Είστε εδώ

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΙΝΑΧΟ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ-ΜΑΡΜΑΡΩΝ, ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ΄΄

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 28 Αύγουστος, 2020 - 15:00

Φορέας: Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Κατ. Συγκοινωνιακών Έργων Π.Σ.Ε.

Προυπολογισμός: 750.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

Πληροφορίες: κ. Κων/νος Κακάβας τηλ. 22313-52692 φαξ 22313-52685 email: k.kakkavas@pste.gov.gr