Είστε εδώ

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΘΕ-ΠΟΡΘΕΙΟ ΓΛΥΦΑΣ ΤΜ. ΑΠΟ ΧΘ. 8+120 ΕΩΣ ΧΘ. 11+627,25-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ΄΄

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 7 Αύγουστος, 2020 - 15:00

Φορέας:Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. Τμήμα Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων


Προυπολογισμός: 300.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

Πληροφορίες: κ. Ζαχαρίας Ευαγγελόπουλος, τηλ. 22313-52684, φαξ 22313-52685, email: z.euaggelopoulos@pste.gov.gr