Είστε εδώ

Πρόσκληση έτους 2020 για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων / μελετών / παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σύμφωνα - ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ