Είστε εδώ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΛΙΜ. ΑΡΚΙΤΣΑΣ-Ν.Α. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 14 Ιούλιος, 2020 - 10:00

Φορέας: Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων

Προυπολογισμός: 2.580.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

Πληροφορίες: κ. Παπασταμάτης Ζήσης τηλ. 22313-54216, φαξ 22313-54222, email: zpapastamatis@fthiotida.pste.gov.gr