Είστε εδώ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 3 Ιούλιος, 2020 - 10:00

Φορέας: Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Π.Σ.Ε.

Προυπολογισμός: 500.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

Πληροφορίες: κα Χρυσάνθη Κοντακτσή-Κων/νος Περώνης τηλ. 22313-52693,22313-52672, φαξ 22313-52685, email: x.kontaktsi@pste.gov.gr