Είστε εδώ

Κατασκευή Λιμένα Αγίου Κωνσταντίνου

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 9 Μάιος, 2019 - 10:00

Φορέας: Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας

Προυπολογισμός: 9.800.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ)

Πληροφορίες: κ. Ζαχαρίας Ευαγγελόπουλος τηλ. 22313-52684, φαξ 22313-52685, email: z.euaggelopoulos@pste.gov.gr