Είστε εδώ

Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου Δημοτικού Κτιρίου στο Παγκράτι

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 11 Απρίλιος, 2019 - 10:00

Φορέας: Δήμος Λαμιέων Δ/νση Τεχνικών Έργων & Τεχνικών Έργων

Προυπολογισμός: 70.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

Πληροφορίες: Κραββαρίτου 3, Λαμία τηλ. 22310-20424