Είστε εδώ

Συντήρηση ισόγειου κτιρίου Λαογραφικού Μουσείου Δίβρης

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 9 Απρίλιος, 2019 - 10:00

Φορέας: Δήμος Λαμιέων Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Προυπολογισμός: 15.400,00 ευρώ

Πληροφορίες: Κραββαρίτου 3, Λαμία τηλ. 22310-20424