Είστε εδώ

ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΠΑΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΥΜΑΙΑΣ

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 21 Ιανουάριος, 2019 - 10:00

Φορέας: Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας Τεχνική Υπηρεσία

Προυπολογισμός: 296.000.00 ευρώ με ΦΠΑ

Πληροφορίες: κα Άννα Νικολάου τηλ. 2234350209,-220 φαξ 2234049872