Είστε εδώ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ Δ.Κ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 30 Ιανουάριος, 2019 - 15:00

Φορέας: Δήμος Μακρακώμης Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Προυπολογισμός: 550.000.00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Πληροφορίες: Αφών Π'αππα 2 ΤΚ 35003, Σπερχειάδα Φθιώτιδας

κ. Σωτήρης Αναγνώστου τηλ. 2236350258, -213 φαξ 2236350259