Είστε εδώ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018-2019

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 6 Δεκέμβριος, 2018 - 12:00

Φορέας: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας

Προυπολογισμός: 291.219,51 ευρώ με ΦΠΑ

Πληροφορίες: κ. Κωνσταντίνος Κακάβας, τηλ. 22313-52692, φαξ 22313-52685, email: k.kakkavas@pste.gov.gr