Είστε εδώ

Νέος τροφοδοτικός αγωγός ύδρευσης Ζακέικα-Φραντζόμυλος

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 4 Δεκέμβριος, 2018 - 10:00

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας Τεχνική Υπηρεσία

Προυπολογισμός: 47.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Πληροφορίες: κ. Θεόδωρος Χαδούλης τηλ. 22310-33850, φαξ 22310-45015