Είστε εδώ

Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Μακρακώμης

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 4 Δεκέμβριος, 2018 - 15:00

Φορέας: Δήμος Μακρακώμης Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Προυπολογισμός: 265.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%

Πληροφορίες: κ. Σάββας Παραστατίδης, Αφών Πάππα 2 τκ 35003 Σπερχειάδα, τηλ. 2236350254,-258, φαξ 2236350259