Είστε εδώ

Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Μώλου, Δ.Ε. Αγ. Κωνσταντίνου στο Δήμο Μώλου Αγ. Κωνσταντίνου για τα έτη 2017-2018 (Ά Φάση)

Φορέας: Δήμος Καμένων Βούρλων Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Προυπολογισμός: 176.599,99 ευρώ με ΦΠΑ 24%

Πληροφορίες: κ. Ντούβρας Β., τηλ. 2235350038, φαξ 2235022300