Είστε εδώ

Ανάπλαση πλατείας Καλυβίων

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 6 Σεπτέμβριος, 2018 - 10:00

Φορέας: Δήμος Λαμιέων Δ/νση Υποδομών & τεχνικών Έργων

Προυπολογισμός: 40.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ

Πληροφορίες: Γραφεία Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων Δ. Λαμιέων, Κραββαρίτου 3 Λαμία 35132, τηλ. 22310 20424, φαξ 22310 22465