Είστε εδώ

Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και νέων διδακτηρίων στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 11 Ιούλιος, 2017 - 10:00

Φορέας: Δήμος Λαμιέων

Προϋπολογισμός: 795.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%

Πληροφορίες: Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων Δ. Λαμιέων, τηλ. 2231020424

ΑΔΑ: 7ΣΧΗΩΛΚ-ΥΔ6