Είστε εδώ

Έκτακτες παρεμβάσεις συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων της Π.Ε. Φθιώτιδας

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 13 Ιούλιος, 2017 - 10:00

Φορέας: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας

Προυπολογισμός: 170.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Πληριφορίες: κ. Ιωάννης Ζωβοίλης, τηλέφωνο 22313-54246, φαξ 22313-54222