Είστε εδώ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 25 Μάιος, 2017 - 10:00

Φορέας: Διεύθυνση τεχνικών έργων Π.Ε. Φθιώτιδας

Προυπολογισμός: 180.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Πληροφορίες: κα Χρυσίντα Σταματοπούλου, τηλέφωνο: 22313-54219, fax 22313-54222

ΑΔΑ: 6ΓΨ67ΛΗ-ΕΣΠ